RZEŹBA

Wszystkie wystawiane tu prace są mojego autorstwa. Są one sygnowane i są jedynymi i niepowtarzalnymi dziełami sztuki i jako takie podlegają OCHRONIE PRAW AUTORSKICH. Wszelkie kopiowanie, przerabianie, jakiekolwiek wykorzystywanie oryginału lub jego fragmentu, a także wykorzystywanie projektu lub jego modyfikacja są niezgodne z prawem.