KOLOLI

Reliefowe lub płaskie panele ścienne kwadratowe z dwóch rodzajów gliny, czarno-białe

Relief or flat square wall panels made of two types of clay, black and white

   

Wszystkie powyższe prace są zaprojektowane i wykonane przeze mnie. Są one sygnowane i podlegają OCHRONIE PRAW AUTORSKICH. Wszelkie kopiowanie, przerabianie, jakiekolwiek wykorzystywanie oryginału lub jego fragmentu, a także wykorzystywanie projektu lub jego modyfikacja są niezgodne z prawem.