FIGURATIVE multicolor

Wielokolorowe obrazy / reliefy przedstawiające, malowane angobami lub szkliwami na ceramicznych płytkach

Multicolored paintings depicting or reliefs,  painted with engobes or glazes on ceramic tiles.

   

 

     

 

 

Wszystkie powyższe prace są zaprojektowane i wykonane przeze mnie. Są one sygnowane i podlegają OCHRONIE PRAW AUTORSKICH. Wszelkie kopiowanie, przerabianie, jakiekolwiek wykorzystywanie oryginału lub jego fragmentu, a także wykorzystywanie projektu lub jego modyfikacja są niezgodne z prawem.