BRIKAMA

Wykonane z naturalnej gliny lub szkliwione ażurowe dekoracje ścienne, a także towarzyszące im przedmioty użytkowe (wazony, misy, patery) o tym samym charakterze.

Made of natural clay or glazed, openwork wall decorations, as well as utility objects (vases, bowls, plates) in the same character.

Wszystkie powyższe prace są zaprojektowane i wykonane przeze mnie. Są one sygnowane i podlegają OCHRONIE PRAW AUTORSKICH. Wszelkie kopiowanie, przerabianie, jakiekolwiek wykorzystywanie oryginału lub jego fragmentu, a także wykorzystywanie projektu lub jego modyfikacja są niezgodne z prawem.